Schenken? Leg het vast bij de notaris

Schenking vastleggen bij de notaris

Schenken aan kinderen is niet ongewoon, maar je kunt natuurlijk ook aan anderen schenken. Dat kan eenmalig zijn of regelmatig een bedrag. Om problemen achteraf te voorkomen, is het verstandig om iedere schenking vast te laten leggen bij een notaris. Schenkingen zijn namelijk op basis van artikel 176, Boek 7 BW relatief eenvoudig terug te draaien wanneer de ontvangende partij ‘misbruik van de omstandigheden heeft gemaakt’ volgens de schenker of zijn nabestaanden. Door de schenking vast te leggen, bestaat er minder kans op onduidelijkheid. 

Onderhandse akte of bij de notaris?

Afspraken over een schenking kun je zelf vastleggen in een onderhandse akte. Daarmee bespaar je op de notariskosten, maar toch zitten er voordelen aan het vastleggen van een schenking bij een notaris. Zo schrijft de notaris jullie akte van schenking bijvoorbeeld in en bewaart deze. Daardoor kan de akte nooit kwijtraken. 

Omdat een notaris altijd informeert naar de intenties die je als schenker hebt, heeft een schenkingsakte die door de notaris is opgesteld meer gewicht dan een onderhandse akte. De kans dat iemand succesvol in de rechtbank kan aanvoeren dat je niet helder nadacht of niet uit vrije wil handelde op het moment van schenken, neemt daardoor aanzienlijk af. Dus door de akte van schenking bij de notaris te laten opmaken, bescherm je de ontvanger van de schenking. 

Hoeveel mag je schenken?

In principe mag je alles wat je bezit aan een ander schenken. De ontvanger van je schenking moet er dan wel belasting over betalen. Wil je belastingvrij schenken? Dat kan dankzij deze vrijstellingen: 

Wil je jouw kinderen een bedrag schenken dan mag je hen jaarlijks € 5.515 belastingvrij geven. In 2021 is dit bedrag wegens de coronacrisis tijdelijk verhoogd naar € 6.604. Aan anderen mag je jaarlijks € 2.244 schenken. Ook hier geldt een tijdelijke verhoging naar € 3.244 voor het jaar 2021. 

Eenmalige schenkingen

Zijn de kinderen nog geen 41 jaar oud? Dan mag je ze zelfs nog verder helpen. Voor een ‘dure studie’ mag je dit jaar € 55.996 belastingvrij aan je kinderen schenken en voor de financiering van een koopwoning € 105.302. Ook deze vrijstellingen zijn tijdelijk verhoogd en zullen in 2022 weer omlaag gaan. In 2020 lag de grens voor deze schenkingen op € 55.114 voor een studie en € 103.643 voor een koopwoning. 


Bovenstaand nieuwsbericht is gepubliceerd op 31-03-2021. Dit bericht is met veel zorg en aandacht samengesteld. Desondanks kunnen wij niet volledig instaan voor de correctheid, volledigheid of actualiteit van de informatie.
Maak een afspraak met ons om de meest recente informatie te ontvangen.